قیمت هر متر مربع به ریال محصول
500,000 پارتیشن تک جداره با ام دی اف 6 میل با کلاف آلومینیوم و شیشه ساده
580,000 پارتیشن تک جداره با ام دی اف 6میل با کلاف آلومینیوم با
شیشه مات
800,000 پارتیشن تک جداره با ام دی اف 16میل با کلاف آلومینیوم با
شیشه ساده

850,000 پارتیشن تک جداره با ام دی اف 16میل با کلاف آلومینیوم با
شیشه مات

1,200,000 پارتیشن 2 جداره با ام دی اف 6میل با کلاف آلومینیوم
1,600,000 پارتیشن 2 جداره با ام دی اف 16میل با کلاف آلومینیوم
1,750,000 پارتیشن 2 جداره با ام دی اف 16میل با لبه پی وی سی و شیشه ساده
1,850,000 پارتیشن 2 جداره با ام دی اف 16میل با لبه پی وی سی و شیشه مات
2,600,000 پارتیشن 2 جداره با ام دی اف 16میل با لبه پی وی سی و پرده کرکره ولوم دار
2,700,000 درب آلومینیوم با پرکننده ام دی اف و شیشه
2,200,000 کتابخانه با ام دی اف 16میل با عمق 35سانتی متر هر متر مربع
5,000,000 کابینت تمام ام دی اف
1,500,000 فایل 3کشویی تمام ام دی اف به همراه قفل
280,000 سقف کاذب با شبکه بندی آرمسترانگ با تایل گچی
300,000 سقف کاذب با شبکه بندی آرمسترانگ با تایل آگوستیک
350,000 دیوارپوش پی وی سی با زیرسازی 1متر مربع
4,500,000 کانتر تمام ام دی اف با لبه پی وی سی 1مترمربع