Untitmmmled-1

 

پارتیشن دو جداره

پارتیشن دو جداره با MDF های 16 میلیمتری تولید می شود که تمام کناره های MDF با نوار PVC پوشیده شده است.قطر پارتیشن دو جداره 2/13 سانتی متر می باشد که به شکل کوتاه ، بلند ، بلند تر تا ارتفاع سقف تولید میگردد.ارتفاع پارتیشن ها به مسائلی مانند جریان حرکت هوا و عایق شدن از لحاظ صدا بستگی دارد. در پارتیشن دو جداره از جداره های شیشه همچنین  به شکل دو جداره استفاده می گردد که ارتفاع استفاده از شیشه ها با توجه به  نور موجود در محل و علایق مشتریان می تواند تغییر کند. پارتیشن دو جداره شامل این امکان می باشند که از پرده کرکره در بین جدار های شیشه استفاده کرد . پرده کرکره ها را می توان در نمونه ها و رنگ های مختلف و با اندازه 16 میلیمتری تولید کرد . شیشه های وصل شده در دو طرف پرده کرکره باعث جلوگیری از ورود گرد و غبار ونشست  آن بر روی پرده کرکره ها می شوند . استفاده از پرده کرکره با سازوکار سایه روشن (ولومی) ، امکان عبور نور در زمان دلخواه را ایجاد می نماید . قابلیت تنظیم ولومی در پرده کرکره ها باعث ایجاد جلوه زیبایی به پارتیشن ها می شود.