پارتیشن دوجداره ام دی اف

پارتیشن دو جداره با MDF های 16 میلیمتری تولید می شود که تمام کناره های MDF با نوار PVC پوشیده شده است.قطر پارتیشن دو جداره 2/13 سانتی متر می باشد که به شکل کوتاه ، بلند ، بلند تر تا ارتفاع سقف تولید میگردد.ارتفاع پارتیشن ها به مسائلی مانند جریان حرکت هوا و عایق شدن از لحاظ صدا بستگی دارد.