پارتیشن و شرایط استفاده از آن

پارتیشن

طرحی که برای طراحی داخلی به کمک پارتیشن اجرا می کنید، باید طوری باشد که علاوه بر اینکه بتواند باعث ایجاد بهبود فضای داخلی شود، توانایی انجام فعالیت هایتان را نیز بالا برده و اثر روانی خوبی را بر شما داشته باشد.

برای ایجاد یک طرح خوب باید به سه موضوع زیر توجه کنید:

  1. شرایط موجود کدام است؟

منظور این است که عناصر مختلف خانه و یا مکانی دیگر، در حال حاضر در کجا قرار دارند و کدام یک تغییر پذیر هستند و کدام یک غیر قابل تغییر می باشند. به این ترتیب اجرای پارتیشن اداری نیز با یک سازماندهی اصولی انجام خواهد گرفت.

  1. شرایط مطلوب شما کدام است؟

به دنبال دستیابی چه اهدافی طرح جدید را پیاده سازی خواهید کرد و دوست دارید چه احساسی داشته باشید و و چه چیزی را بعد از اجرای طرح پارتیشن تصور کنید (چه چیز را پس از انجام طرح ببینید)

  1. شرایط ممکن چیست؟

دست یابی به بهترین طرح ایده ل در برخی مواقع امکان پذیر است و در برخی مواقع نا ممکن می شود. یکی از دلایل به استطاعت مالی شما بر می گیرد و آن چه را شما از طرح پارتیشن و طراحی داخلی خود در ذهن پرورانده اید، را غیر ممکن می سازد، البته عواملی دیگر نیز در این امر دخیل می باشد، برای مثال زمانی که یک طرح مطابق با عرف نباشد، رد خواهد شد. اما با این همه دلایلی زیاد برای غیر ممکن شدن اجرای یک طرح دالی با پارتیشن وجود دارد که همگی می تواند با انجام تغییراتی اصولی و مهندسی شده امکان پذیر شود.

طرح خوب طرحی است که باید قابل درک و فهم باشد، آنچه به قابل فهم بودن یک طرح کمک می کند دانستن چیزهایی است که انجام آن طرح را ممکن می سازد. اگر طرحی بیان گر یم ایده نباشد و معنایی را منتقل نسازد و جوابی از آن استنباط نشود، آن طرح به نظر نخواهد آمد و مورد بی اعتنایی قرار خواهد گرفت. پارتیشن نیز از جمله طرح های اجرایی امروزی است که بسیار مورد ارزیابی قرار می گیرد تا به مرحله اجرا درآید. پیروی از معیارهای تخصصی و مهم در راه اندازی پارتیشن اهمیت زیادی دارد. از جمله معیارهایی که برای اجرای طرح پراتیشن مورد سنجش قرار می گیرد عبارتند از: جنس، رنگ، بافت، نوع، موقعیت، همچنین به کار بردن پارتیشن تک جداره یا پارتیشن دو جداره و مواردی مانند آن.

بنابراین یکی از اصول مهم در طراحی پارتیشن در نظر گرفتن معیارهایی در انتخاب آن است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد. پس از آن که نوع پارتیشن (پارتیشن تک جداره یا پارتیشن دو جداره) را انتخای کردید، به تغییراتی که برای اجرای آن نیاز دارید، اصولی بیندیشید تا زیبایی طراحی را با معنایی خوب منتقل سازید.

IMG_7249_NE

تعریف پارتیشن

 پارتیشن

ایجاد یک اتاق مجازی یا در اصطلاح مهندسی پارتیشن بندی در فضای اداری یا هر جای دیگر این امکان را فراهم می آورد که با هزینه کمتر وایجاد فضای بیشتر در یک محیط اداری ارتباط بهترو بیشتر به وجود آورد. پارتیشن بندی در منزل نیز محیط یا اتاقی برای هریک از فرزندان یا والدین ایجاد کرده تا هر یک بدون ایجاد مزاحمت برای دیگری به فعالیتهای خود اختصاص دهد.

در واقع پارتیشن بندی، از مهم ترین تصمیمات در طراحی منزل است که نه تنها می توان بیشترین استفاده را از منزل کرد بلکه فضای دلچسب ودل انگیزی برای افراد خانواده فراهم نمود. به کمک پارتیشن های دو جداره که مقاومت ایستایی بهتری دارند میتوانیم تعداد اتاق ها را بیشتر کنیم. پارتیشن می تواند تمام کارها را آسان کند. برای مثال میدانیم یک اتاق مطالعه چقدر در فضای خانه تاثیر دارد یا اتاقی برای کار والدین، زیرا که هر یک بدون ایجاد مزاحمت برای دیگری به فعالیتهای شخصی و روزمره خود رسیدگی میکنند واین کار را پارتیشن امکان پذیر میکند.