درآمد 778 میلیون دلاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

در ساج پارتیشن مطلب درآمد 778 میلیون دلاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می کنید
مدیزعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از درآمد 778 میلیون دلاری شرکت های وابسته به IRISL خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن