«اسناد تجارتی» همچنان منتظر یک رای وحدت رویه مهم هستند!

در ساج پارتیشن مطلب «اسناد تجارتی» همچنان منتظر یک رای وحدت رویه مهم هستند! مشاهده می کنید

مسئولان اسناد تجارتی برای مصون ماندن از آثار «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات تعهد منشاء در برابر دارنده مع الواسطه با حسن نیت»، علاقمند هستند با اسقاط وصف قابلیت ظهرنویسی اسناد تجارتی، این اسناد را در دست «دارنده بلافصل» متوقف نگهدارند.تا در صورت لزوم برای تبری از مسئولیت تضامنی بتوانند به ایرادات تعهد منشاء دلیل وجود سند تجارتی در برابر دارنده بلافصل استناد کنند
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن