زارع: ضعیف بودن احتمال برگزاری مسابقات جهانی به من انگیزه داد/ بعد از اعلام برنامه لیگ بهتر تمرین می‌کنم

در ساج پارتیشن مطلب زارع: ضعیف بودن احتمال برگزاری مسابقات جهانی به من انگیزه داد/ بعد از اعلام برنامه لیگ بهتر تمرین می‌کنم مشاهده می کنید
قهرمان کشتی آزاد امیدهای جهان گفت: اعلام تاریخ آغاز لیگ ما را خوشحال کرد، از آن وقت با امید و برنامه بهتری تمرین می‌کنیم.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن