اجرای طرح مشاغل خانگی در 3 فاز

در ساج پارتیشن مطلب اجرای طرح مشاغل خانگی در 3 فاز مشاهده می کنید
رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی گفت: در مشاغل خانگی،تسهیلات بخش کوچکی از کار ما است و طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در سه فاز در حال انجام است.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن