رسوایی اخلاقی جانسون با یک تاجر زن آمریکایی

در ساج پارتیشن مطلب رسوایی اخلاقی جانسون با یک تاجر زن آمریکایی مشاهده می کنید
یک تاجر زن آمریکایی مدعی شده زمانیکه بوریس جانسون شهردار لندن بوده با او ارتباط نزدیک و خاص داشته است.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن