حمایت روحانی از اقدامات بانک مرکزی؛ عملیات بازار باز، حرکتی مفید است

در ساج پارتیشن مطلب حمایت روحانی از اقدامات بانک مرکزی؛ عملیات بازار باز، حرکتی مفید است مشاهده می کنید
رئیس‌جمهور گفت: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و نقدینگی و‌ تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی آنها در بازار محسوب می‏‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن