اعلام وصول ۸ سوال از وزیر خارجه

در ساج پارتیشن مطلب اعلام وصول ۸ سوال از وزیر خارجه مشاهده می کنید
در جلسه امروز مجلس ۸ سوال از وزیر خارجه اعلام وصول شد.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن