ثروت گازی خاورمیانه چشم شورون را گرفت

در ساج پارتیشن مطلب ثروت گازی خاورمیانه چشم شورون را گرفت مشاهده می کنید
شرکت شورون پس از سالها تمرکز فعالیت در صنعت نفت شیل آمریکا، روی آینده گاز طبیعی در خاورمیانه سرمایه گذاری خواهد کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن