برداشت زعفران در مزارع تربت حیدریه

در ساج پارتیشن مطلب برداشت زعفران در مزارع تربت حیدریه مشاهده می کنید
در حال حاضر منطقه تربت حیدریه با داشتن بیش از 8 هزار هکتار زمین کشت زعفران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های این محصول در جهان به شمار می‌رود. هر ساله با شروع فصل برداشت 44 تن زعفران خشک از این منطقه برداشت می‌شود. این محصول برای حدود 70 هزار نفر به طور مستقیم ایجاد شغل می‌کند.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن