آلمان خواستار بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای شد

در ساج پارتیشن مطلب آلمان خواستار بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای شد مشاهده می کنید
آلمان از ایران خواست که روند کاهش تعهدات هسته‌ای خود را متوقف کرده و به تعهدات هسته‌ای قبلی خود ذیل برجام بازگردد.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن