هشدار هواپیماربایی در آمستردام اشتباهی بود

در ساج پارتیشن مطلب هشدار هواپیماربایی در آمستردام اشتباهی بود مشاهده می کنید

هشدار هواپیما ربایی در فرودگاه آمستردام هلند که باعث حضور گسترده نیروهای امنیتی در این فرودگاه شد به اشتباه به صدا در آمده بود.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن