تعطیلی برخی مدارس اردبیل درپی بارش برف

در ساج پارتیشن مطلب تعطیلی برخی مدارس اردبیل درپی بارش برف مشاهده می کنید
تداوم بارش برف و برودت هوا برخی از مدارس استان اردبیل را به تعطیلی کشاند.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن