وجود ۲۷ کانون انتشار بو در جنوب تهران

در ساج پارتیشن مطلب وجود ۲۷ کانون انتشار بو در جنوب تهران مشاهده می کنید
انوشیروان محسنی بندپی در این باره گفت: جهت غالب وزش باد از غرب به جنوب شرقی است، اما در برخی مواقع سال، باد از جنوب به مرکز می‌وزد. ما در این حوزه سنجش گاز‌های موجود در سطح شهر را ارزیابی کردیم، اما افزایش غلظتی در گاز خاصی مشاهده نکردیم.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن