بوی نامطبوع آرادکوه می‌تواند تا تهران منتقل شود؟

در ساج پارتیشن مطلب بوی نامطبوع آرادکوه می‌تواند تا تهران منتقل شود؟ مشاهده می کنید

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری گفت: بررسی این که آیا بوی نامطبوع آرادکوه می تواند تا تهران منتقل شود یا نه نیازمند مدلسازی و کارشناسی دقیق است.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن