لایک کردن محتوای نفرت انگیز یا افتراآمیز از این پس در سوئیس جرم محسوب می شود

در ساج پارتیشن مطلب لایک کردن محتوای نفرت انگیز یا افتراآمیز از این پس در سوئیس جرم محسوب می شود مشاهده می کنید

در هفته ای که گذشت دادگاه فدرال سوئیس قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن لایک کردن یا اشتراک گذاری محتوای افتراآمیز و همچنین تبلیغ علیه مذاهب و دیگر محتوای های نژادپرستانه به مثابه جرم تلقی می شود. …

The post لایک کردن محتوای نفرت انگیز یا افتراآمیز از این پس در سوئیس جرم محسوب می شود appeared first on دیجیاتو.

ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن