واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF

در ساج پارتیشن مطلب واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF مشاهده می کنید
سیدعباس موسوی گفت: متاسفانه به جای رژیم سعودی به عنوان بانک مرکزی تروریسم و رژیم صهیونیستی به عنوان یک تروریست دولتی نام ایران در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن