کرونا به گینه بیسائو هم رسید

در ساج پارتیشن مطلب کرونا به گینه بیسائو هم رسید مشاهده می کنید
وزارت بهداشت گینه بیسائو هم نخستین موارد ابتلا به کرونا را در این کشور تأیید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن