اذعان خانواده مامور سابق سیا به مرگ او

در ساج پارتیشن مطلب اذعان خانواده مامور سابق سیا به مرگ او مشاهده می کنید
خانواده یک مامور سابق سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) اعلام کردند که بر حسب اطلاعات بدست آمده او مرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن