تأثیر کروناویروس برایمنی و امنیت غذایی

در ساج پارتیشن مطلب تأثیر کروناویروس برایمنی و امنیت غذایی مشاهده می کنید

شیوع بیماری پنومونی کروناویروس فعلی (COVID-19) از یک بازار فروش غذاهای دریایی و غذاهای وحشی در ووهان سرچشمه گرفت و به سرعت در سرتاسر چین و حداقل به بیش از 44 کشور دیگر گسترش یافت. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن