مشارکت بیش از ۳ میلیون نفر در خرید سهام دولتی

در ساج پارتیشن مطلب مشارکت بیش از ۳ میلیون نفر در خرید سهام دولتی مشاهده می کنید
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بیش از سه میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار نفر با سرمایه گذاری بیش از ۵۸۸۶ میلیارد تومان در پذیره نویسی برای خرید سهام دولتی مشارکت کرده‌اند.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن