مربیان به شکل مجازی بر تمرینات خانگی پینگ‌پنگ کاران خوزستانی نظارت دارند

در ساج پارتیشن مطلب مربیان به شکل مجازی بر تمرینات خانگی پینگ‌پنگ کاران خوزستانی نظارت دارند مشاهده می کنید
گروه استان‌ها- رئیس هیئت پینگ‌پنگ خوزستان گفت: سالن‌های ورزشی پینگ‌پنگ به دلیل کرونا بسته است و مربیان از طریق فضای مجازی بر تمرینات خانگی ورزشکاران نظارت دارند.
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن