انصراف ذوب‌آهن از تونل افتخار پرسپولیس بخاطر سپاهانی‌ها!

در ساج پارتیشن مطلب انصراف ذوب‌آهن از تونل افتخار پرسپولیس بخاطر سپاهانی‌ها! مشاهده می کنید
به دلیل احترام به عواطف و احساسات مردم فوتبال دوست، خوب و فهیم اصفهانی و جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه و تنش از برپایی نمادین تونل افتخار در بازی فردا معذوریم
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن