درخششی از جنس سختی

در ساج پارتیشن مطلب درخششی از جنس سختی مشاهده می کنید

زنان و خصوصاً دختران جوان، در چند دهه اخیر، شرایط را به نفع خود تغییر داده‌اند. این امر در همه ساحات علمی، ورزشی، سیاسی و اجتماعی با رجوع به آمارها و ارقام قابل اثبات است. چنین اتفاقات خوبی در شرایطی رقم می‌خورد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت sajpartition.ir ساج پارتیشن